فشار تا 2000 پاسکال
ظرفیت تا 33 متر مکعب بر ثانیه
ابعاد 400 الی 1250 میلیمتر
کاربرد انتقال گاز و هوا، مقاوم به دمای 400 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت
در اینجا به فن آکسیال فشار بالای مقاوم در برابر حرارت خواهیم پرداخت