سایز 250-1600mm
ظرفیت up to 1000000 m3/h
فشار up to 5000 pa
این نوع از فن ها متناسب با محیط خطرناک و بی خطر بسته به نوع گاز ها و غبارهای متساعده هم از گاز های ورودی به داخل فن و گازهای موجود در هوای محیط ساخته می شوند و عمده کاربرد آنها در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و معادن زغال سنگ می باشد.