سایز 250-1600mm
ظرفیت up to 36000 m3/h
فشار up to 5000 pa
فن های استنلس استیل معمولا به منظور جلوگیری از خوردگی اجزاء فن تحت عوامل محیطی مانند رطوبت بالا ، گازهای خورنده موجود در محیط ساخته می شوند و همه گروه فن ها را شامل می شوند.