از خاص ترین تولیدات گروه صنعتی فن ایران دستگاه ضد سرمازدگی باغات میباشد.این دستگاه با انتقال هوای گرم به درختان از یخ زدگی شکوفات در فصل بهار جلوگیری کرده.خوشبختانه  این طرح خاص مورد حمایت کارشناسان جهاد کشاورزی گردیده و توجه بسیاری از کشاورزان را جلب به خود کرده است.