جت فن های تونلی فن ایران قابلیت جابجایی و پرتاب حجم زیاد هوا با سرعت مناسب و با صدای کم به دلیل وجود سایلنسر را دارد . با توجه به ساختار جت فن تونلی پروفیل سرعت هوا در دهانه خروجی آن وسیعتر از مدل سانتریفیوژ می باشد