گروه صنعتی فن ایران نخستین فن ساز ایرانی است که قادر بوده فن های ضد آب در عرصه کشتی سازی تولید کند،حساسیت این نوع فن ایجاب میکند تا شرکت فن ساز پارامترهای مهمی را مد نظر قرار دهد که گروه صنعتی فن ایران مفتخر بوده با رعایت این اصول بازدهی محصول را به حداکثر برساند.