طراحی سیستم تهویه با استفاده از نرم افزار های روز جهان  . تولید فن های تخلیه دود با استاندارد  اف 300 و استاندارد صوت از توانایی های فن ایران است.فن ایران کوشیده است تا به عنوان اولین تولید کننده داخلی انواع فن های پارکینگی با رقبای خارجی خود وارد رقابت شود و تولید ملی در این زمینه را رونق بخشد