Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

English 
اخبار

طراحی وساخت هیترهای گلخانه ای درشرکت فن ایران
 :شرکت موفق فن ایران درنمایشگاه وکارگاه آموزشی دستگاههای ضد سرمازدگی دراستان قزوین  

 شرکت فن ایران طی 3روز نمایش موفق عملکرد دستگاههای خود را دریک کارگاه آموزشی 3روزه که به همت سازمان  
  جهاد کشاورزی استان قزوین سازماندهی شده بود ارائه نمود که بااستقبال باغداران این استان روبه رو شد

   
اخبار  
 
                                                                                                                  نصب اولين فن از فنهاى ازاد راه تهران شمال   
ساخت ونصب فن های تونلهای قطعه 1 آزاد راه تهران شمال نماد خود باوری وبلوغ صنعت تهویه ی تونل
 درکشورعزیزمان ایران است
 
امیدواریم باارائه ی بالاترین قابلیت های علمی وفنی لیاقت این اعتماد را داشته باشیم


شرکت صنعتی فن ایران                                                                                                                      
اخبار شرکت
آقای دکتر محمود توکلی مدیر عامل گروه صنعتی فن ایران درباره ی اهمیت ودلیل حضور درشانزدهمین دوره ی
نمایشگاه بین المللی تهویه وتاسیسات تهران گفت:

رونمایی ومعرفی دستاوردهای جدید شرکت صنعتی فن ایران درزمینه ی ماشین های ضد سرمازدگی باغ ها تجهیزات هوادهی متمرکز حوضچه های پرورش ماهی ومیگووفن های محوری باظرفیت بیش از 100مترمکعب درثانیه که فن ایران را در ردیف مدعیان حضور در پروژه های بسیار بزرگی مانند آزاد راه تهران شمال قرار داده است اقتضا می کند به طور رو دررو پاسخگوی سوالات ومعرفی کننده ی این تولیدات جدید ملی باشیم 2 اسفندماه 95


اخذ تست آتش برای جت فن های پارکینگی از دانشگاه علم و صنعت ایران افتخار دیگری برای صنعت داخلی و

 شرکت صنعتی فن ایران است .

آزمایشگاه انرژی ، آب و محیط زیست دانشگاه علم و صنعت ایران طی گواهینامه های زیر جت فن های


 پارکینگی و آزمایشگاه های شرکت صنعتی فن ایران را مورد تایید قرار داد 

توجه واخطار

   اخیرا مشاهده می شود که عده ای سود جو با سوء استفاده ازنام پرافتخار فن ایران و افزودن کلمه هایی پس یاپیش از آن خود را به نام فن ایران معرفی می کنند 
    
   
  ضمن تقبیح این رفتار غیر حرفه ای به همگان توصیه می نماییم گول این افراد را نخورند       


                شرکت صنعتی فن ایران   

بین بخش خصوصی هلدینگ دانش بنیان ایرانی باشورای بازرگانی ایران وهلند mou امضا 
  (high tech)در زمینه ی خرید تکنولوژی وخرید پروژه های تک